Nhân lực

Một trong những yếu tố cốt lõi để đi đến thành công là con người​

Với định hướng phát triển bền vững dựa trên nguồn nhân lực chất lượng cao. PV PIPE luôn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc thuận lợi, bình đẳng và năng động. Song song với việc tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp, chúng tôi thường xuyên thực hiện các chương trình đào tạo trong và ngoài nước nhằm giúp người lao động nâng cao trình độ, tay nghề và bắt kịp xu thế phát triển.


Đối tác thân thiết

Tư vấn trực tiếp