Liên hệ

Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam

  • Trụ sở chính : KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
  •   +842 733 84 3535
  •  +842 733 513 131
  •   pvpipe@pvpipe.vn / Website: pvpipe.vn


  • (Ông) Huỳnh Ngô Nhật Trường
  • Phụ trách Phòng phát triển kinh doanh - Thương mại Kế hoạch
  •  (+84) 904 390 506
  •   truonghnn@pvpipe.vn
Bạn cần điền đầy đủ thông tin *

Đối tác thân thiết

Tư vấn trực tiếp