Đơn ứng tuyển

Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty CP Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam, KCN Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.  

Điện thoại: 0733.843535 - 0985940118      Fax: 0733.513131

Website: www.pvpipe.vn; Hồ sơ gửi Email: nhansupvpipe@gmail.com

Hồ sơ tải Đơn ứng tuyển 

Đối tác thân thiết

Tư vấn trực tiếp