Dự án SHWE (Giai đoạn 3)

PV PIPE cung cấp hơn 1363 tấn ống thép kết cấu API Spec 2B cho Dự án SHWE (Giai đoạn 3) nằm ngoài khơi vịnh Bengal, bang Rakhine, Myanmar

Dự án SHWE giai đoạn 3 nằm trên vịnh Bengal, ngoài khơi bang Rakhine, Myanmar với mục tiêu xây dựng và lắp đặt giàn công nghệ cho giếng khoan tại các mỏ khí tại Shwe và Shwe Phyu. PTSC M&C của Việt Nam đóng vai trò là nhà thầu chế tạo chân đế cho dự án này. PV PIPE là đơn vị cung cấp 1363 tấn ống thép kết cấu phục vụ cho phần chân đế.

Khách hàng: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C)

Sản phẩm: Ống thép kết cấu API Spec 2B

Thời gian: Tháng 11 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022

Thông số kĩ thuật:

OD: 750 – 1350 mm

WT: 15-25 mm

Tổng chiều dài: 2.6 km

Tổng khối lượng: 1363 tấn

viTiếng Việt