Dự án Nam Côn Sơn 2 (Giai đoạn 2)

PV PIPE tiếp tục cung cấp ống dẫn khí API Spec 5L (API 5L X65MOPSL2) cho dự án Nam Côn Sơn 2 ở giai đoạn 2 nhằm thu gom khí từ các mỏ khí Sao Vàng – Đại Nguyệt và các mỏ khí khác trong tương lai ở khu vực Bể Cửu Long và Bể Nam Côn Sơn.

Dự án bao gồm:

Tuyến đường ống biển: Dài khoảng 118 km, từ KP 207.5 đến trạm tiếp bờ Long Hải.

Đường ống bờ và các trạm:

  • Trạm tiếp bờ tại Long Hải (LFS).
  • Tuyến ống từ trạm tiếp bờ Long Hải đến Nhà máy Xử lý Khí (GPP2) tại Dinh Cố, dài khoảng 8 km,
  • Tuyến ống dẫn sản phẩm khí khô từ GPP2 đến GDC Phú Mỹ, dài khoảng 29.5 km,
  • 1 trạm van ngắt tuyến tại Phước Hòa.
  • Hệ thống tiếp nhận khí NCS2 tại trung tâm phân phối khí Phú Mỹ.

Khách hàng: Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas)

Sản phẩm: Ống dẫn khí API Spec 5L (API 5L X65MO PSL2)

Thời gian: Tháng 9 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020

Thông số kĩ thuật:

OD: 660 – 762 mm

WT: 14.3-23.8 mm

Tổng chiều dài: 158.73 km

Tổng khối lượng: 47.000 tấn

Ống dẫn khí API Spec 5L của PVPIPE tại dự án Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1
viTiếng Việt