Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với PV GAS về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 28/6/2016, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Vũ Trường Sơn đã đến làm việc tại PV GAS về sơ kết công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị 6 tháng đầu năm 2016. Tham gia đoàn công tác có ông Đinh Văn Sơn, thành viên Hội đồng Thành viên, các ông bà đại diện lãnh đạo các ban liên quan của Tập đoàn. Về phía PV GAS tham dự đón và làm việc với đoàn có ông Lê Như Linh, Chủ tịch HĐQT; ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc; lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo các ban và đơn vị thành viên và trực thuộc. Đây là buổi họp làm việc được tổ chức trực tuyến tại 3 đầu cầu: trụ sở PVN, trụ sở PV GAS và Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc.

Tại buổi họp làm việc, ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc PV GAS đã báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, định hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016. Tổng Giám đốc PV GAS nhấn mạnh: PV GAS triển khai công tác đầu năm 2016 trong bối cảnh có nhiều điều kiện không thuận lợi: Giá dầu, giá LPG quốc tế (CP) ở mức thấp so với kế hoạch (giá dầu, giá CP trung bình thực tế tương ứng 40$/thùng, 335$/tấn, chỉ bằng 67% giá kế hoạch) và một số mỏ/lô/giàn thuộc 4 hệ thống khí hoạt động không ổn định, dừng/giảm cấp khí ngoài kế hoạch. Tuy nhiên, PV GAS đã thực hiện nhiệm vụ với nỗ lực cao và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể là:

+ Đảm bảo vận hành an toàn và liên tục hệ thống khí, không để bất kỳ sự cố từ hệ thống của PV GAS làm dừng/giảm cung cấp khí, cung cấp khí tối đa có thể cho các hộ tiêu thụ, góp phần đảm bảo an ninh, năng lượng, lương thực quốc gia.

+ Dự kiến hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng 6 tháng đầu năm từ 6-27%. Trong đó, nguồn khí từ bể Cửu Long được cung cấp cho các khách hàng dự kiến đạt gần 800 triệu m3 khí, vượt mức cao so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016 (khoảng 136%) và tăng khoảng trên 30% so với cùng kỳ năm 2015, góp phần gia tăng doanh thu và lợi nhuận của PV GAS

+ Hoàn thành công tác tái cấu trúc theo kế hoạch Tập đoàn phê duyệt.

+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch tiết kiệm, tiết giảm chi phí (dự kiến đạt 107% kế hoạch 6 tháng)

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 được PV GAS đề ra là:

+ Chủ động phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác vận hành, ấn định, điều độ khí để cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho các khách hàng với hiệu quả cao nhất. 

+ Rà soát kỹ công tác chuẩn bị, thực hiện có chất lượng công tác bảo dưỡng sửa chữa trong các đợt dừng khí hệ thống Nam Côn Sơn, Bạch Hổ, PM3 Cà Mau dự kiến vào tháng 8 và 9/2016; đảm bảo an toàn, giảm tối đa thời gian dừng cấp khí. 

+ Phấn đấu hoàn thành vượt mức Kế hoạch các chỉ tiêu sản lượng khí 6 tháng còn lại và cả năm 2016 (ước đạt trên 10 tỷ m3).

+ Tăng cường công tác an ninh an toàn hệ thống khí; đẩy mạnh các chương trình phối hợp truyền thông; đảm bảo toàn bộ hoạt động SXKD tại PV GAS an toàn, ổn định và liên tục hệ thống khí, đạt độ tin cậy cao.

+ Xây dựng, trình Tập đoàn chấp thuận kế hoạch 2017 của PV GAS; xem xét, phê duyệt/chấp thuận KH 2017 cho tất cả các đơn vị trong toàn PV GAS; Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai KH 2017, KH 5 năm 2016-2020 và Chiến lược phát triển PV GAS đến 2025 và định hướng đến 2035 trong toàn PV GAS.

+ Triển khai mạnh mẽ công tác bán lẻ LPG theo chiến lược được duyệt.

+ Đẩy mạnh thực hiện thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí.

+  Các DA luôn bám sát tiến độ, chủ trương, chỉ đạo của  Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.  

+ Triển khai công tác tái cấu trúc theo Kế hoạch mà Tập đoàn chấp thuận giai đoạn 2016-2020; triển khai Dự án đồng bộ và tự động hóa quy trình quản lý (ERP).

+ Tiếp tục nâng cao và phát triển khoa học và công nghệ; khuyến khích sáng kiến sáng tạo.

Sau khi lắng nghe và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp; điều hành việc thảo luận giữa các bên liên quan tại cuộc họp, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn đã phát biểu kết luận cuộc họp làm việc, trong đó khẳng định nỗ lực của PV GAS hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, trong bối cảnh có nhiều khó khăn đặt ra với ngành công nghiệp khí; khẳng định chương trình thực hành tiết kiệm của PV GAS được thực hiện tốt, đạt kết quả.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, Tổng Giám đốc PVN đã yêu cầu:

+ Các ban chuyên môn cùng PV GAS rà soát việc chuẩn bị/tiến độ các dự án;

+ Ủng hộ triển khai dự án ERP, tuy nhiên PV GAS cần rà soát kỹ lưỡng thực tế công tác, xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện thận trọng để tránh lãng phí;

+ Trong khi chờ phê duyệt của Bộ Công Thương và Chính phủ về Chiến lược phát triển toàn ngành cũng như Chiến lược phát triển PV GAS đến 2025 và định hướng đến 2035, PV GAS cần chuẩn bị để có thể bắt tay vào triển khai có chất lượng và nhanh chóng, đặc biệt là việc phối hợp với các địa phương, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nghiên cứu kỹ lưỡng và có cơ sở đảm bảo các hợp tác quốc tế để phát triển thị trường khí.

Chủ tịch Lê Như Linh đã phát biểu tiếp thu các ý kiến của Tổng Giám đốc PVN, khẳng định quyết tâm của PV GAS tiếp tục rà soát và triển khai công tác bám sát chỉ đạo của cấp trên, phấn đấu đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 2016, kế hoạch phát triển ngành công nghiệp khí nước nhà thời gian tới. Chủ tịch cũng đặc biệt nhấn mạnh quyết tâm đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2016 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Trong các ngày từ 27/6 đến 1/7/2016, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn và đoàn công tác tiếp tục đến làm việc với các đơn vị thành viên Tập đoàn nhằm sơ kết tình hình toàn ngành 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai kế hoạch trong thời gian tiếp theo.

Nguồn PV GAS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt