PVPIPE: Tổ chức thành công Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 29/6/2022 tai KCN Dịch vụ Dầu khí  Soài Rạp, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, Công ty Cổ phần  Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PVPIPE) đã tổ chức thành công phiên họp thường  niên năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Tham dự Cuộc họp có ông Đỗ Đông Nguyên, ông Trương Hồng Sơnvà  bà Võ Thị Thanh Ngọc – Thành viên HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP; ông  Huỳnh Quang Hải – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP. Về phía PVPIPE  có ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Trần Đăng Thuyết – Thànhviên HĐQT, Giám đốc Công ty; các ông/bà là thành viên HĐQT, Người đại diện phần  vốn của PV GAS tại PVPIPE, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Nhàmáy.

Theo Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2021 PV PIPE  chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid 19. Trong năm, PV PIPE cấp ống cho dựán LNG Thị Vải với khối lượng 1.082 tấn và ký hợp đồng gia công sản xuất ống dựán SHWE 1.363 tấn, tuy nhiên do dịch bệnh nên dự án này lùi tiến độ. Tổng sản lượng sản xuất được năm 2021 là 1.8223,92 tấn ống thép, doanh thu 34,66 tỷ  đồng; đạt 63% so với kế hoạch.

Sáu tháng đầu năm 2022, PV PIPE đã hoàn tất sản xuất ống  thép cho các Dự án SHWE 3 với khối lượng khoảng 1.300 tấn, Dự án Gallaf 3 là  600 tấn cho khách hàng PTSC M&C và các đơn hàng ống thép kết cấu khác.  Trong 6 tháng đầu năm PV PIPE hoàn thành 97% sản lượng kế hoạch đề ra. Bên cạnhđó, PV PIPE đẩy mạnh quảng bá sản phẩm thị trường trong và ngoài nước và đang  xây dựng phương án mở rộng dãy sản phẩm để mở rộng thị trường về ống kết cấu,ống nước, ống cọc và điện gió … để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Phát biểu tại Cuộc họp, ông Huỳnh Quang Hải – Phó Tổng giámđốc Tổng công ty thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP động viên,chia sẻ với những khó khăn về hoạt động SXKD của PVPIPE do ảnh hưởng bởi tìnhhình dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 vừa qua. Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm2022 như Công ty đã nêu tại báo cáo; Phó Tổng giám đốc đề nghị PVPIPE xem xét  nghiên cứu khả năng mở rộng dãy sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường về ốngkết cấu chân đế, ống kết cấu điện gió,  ống nước,… trong thời gian chờ các Dự ánlớn triển khai; đồng thời đưa ra các giải pháp về quản trị nhân lực, quản trị  chi phí, vv… để thắng thầu các dự án trong ngành Dầu khí như Lô B – Ô Môn….

Ông Huỳnh Quang Hải – Phó Tổng giám đốcTổng công ty phát biểu tại Cuộc họp

Cũng tại Đại hội, các cổ đồng đã thông qua miễn nhiệm ôngTrần Đăng Thuyết thôi giữ chức Thành viên HĐQT và miễn nhiễm bà Đặng Thị Hồng  Yến thôi giữ chức Kiểm soát viên. Các cổ công đã bầu ông Lê Hồng Hải giữ chức  thành viên HĐQT, bầu lại ông Nguyễn Công Luận và ông Nguyễn Quyết Thắng giữchức thành viên HĐQT, bầu ông Đào Minh Sơn giữ  chức Kiểm soát viên Công ty…

Lãnh đạo Tổng công ty PV GAS tặng hoachúc mừng các tân TV HĐQT và Kiểm soát viên Công ty.

Sau hơn 2 giờ làm việc, PVPIPE đã hoàn thành các nội dung  chương trình Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tuân thủ đầy  đủ và đúng hạn các yêu cầu đối với doanh nghiệp cổ phần hóa. 100% cổ đông đã  thông qua Nghị quyết Đại hội.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt