Hình thành và Phát triển

Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PV PIPE) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Năm 2010, PV PIPE ra đời và điều hành Nhà máy Chế tạo Ống thép Dầu khí tại KCN Dịch vụ dầu khí Soài Rạp – Tỉnh Tiền Giang có công suất thiết kế 100.000 tấn/năm/ca.

Đây là nhà máy có quy mô lớn và hiện đại đầu tiên tại Việt Nam, sản xuất ống thép hàn thẳng trên dây chuyền công nghệ 3- Roll Bending đạt tiêu chuẩn API 5L và API 2B mới nhất cung cấp cho ngành công nghiệp dầu khí. Sự ra đời của PV PIPE không những đóng vai trò là công ty chủ lực của PV GAS, mà còn giữ vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp cơ khí trọng điểm Quốc gia.

PV PIPE ngoài sản xuất các ống dẫn khí, ống kết cấu theo tiêu chuẩn API 5L và API 2B. PV PIPE còn sản xuất các loại ống cọc, ống nước, và ống kết cấu khác theo các tiêu chuẩn JIS, ASTM, BS EN, AWWA, …

 • 04 / 2010 Thành lập PV PIPE.
 • 10 / 2010 Xây dựng Nhà máy chế tạo ống thép tại Tiền Giang, với tổng diện tích: 22,9 ha, trong đó khu Nhà máy ống: 4,2 ha và cảng 1.000 DWT.
 • 09 / 2010 Đạt chứng chỉ ISO 9001:2008 số CLK-Q-1613 (do HSB chứng nhận).
 • 03 / 2012 Đạt chứng chỉ API Spec Q1 số Q1- 1487, chứng chỉ ISO/TS 29001 số 1376, và chứng chỉ API Spec 5L số 5L-0911.
 • 02 / 2013 Đạt chứng chỉ API Spec 2B số 2B- 0148 do API chứng nhận, chứng chỉ ISO 14001:2004 số THA 000619 do Bureau Veritas chứng nhận, OHSAS 18001:2007 số VN.3014342 do Bureau Veritas chứng nhận.
 • 08 / 2014 Sản xuất và bàn giao 4.000 tấn ống cho Dự án Bạch Hổ.
 • 02 / 2015 Sản xuất và bàn giao 47.000 tấn cho dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 Giai đoạn 1.
 • 05 / 2016 Sản xuất và bàn giao 765 tấn cho dự án Giant Wheel.
 • 12 / 2016 Sản xuất 257 tấn cho dự án P11-P14.
 • 11 / 2017 Đạt Chứng chỉ ISO 9001:2015, do API cấp.
 • 06 / 2018 Sản xuất 25 tấn ống chảy thử dự án Lô B Ô Môn.
 • 03 / 2019 Sản xuất và bàn giao 601 tấn cho dự án HANSOL xuất sang Mỹ.
 • 05 / 2020 Sản xuất và bàn giao 47.108 tấn cho Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 Giai đoạn 2.
 • 01 / 2021 Đạt chứng chỉ ISO 45001:2018, số VN007692 do Bureau Veritas chứng nhận.
 • 04 / 2021 Sản xuất bàn giao 1.079 tấn cho Dự án Thi công Đường ống Dẫn khí LNG Thị Vải – Phú Mỹ.
 • 11 / 2021 Sản xuất 1363,32 tấn cho dự án SHWE Phase 3 Development Project của PTSC M&C. Dự kiến hoàn tất bàn giao 3/2022.
 • 01 / 2022 Đã hoàn thành sản xuất và bàn giao 98,35 tấn ống chống cho dự án Gallaf Batch 3- GE CPP JACKET, PILES, and BRIDGE PROJECT(GLF3-CPPJK06-S08) của PTSC M&C.
 • 02 / 2022 Sản xuất 298,94 tấn ống cho dự án Gallaf Batch 3- GE CPP JACKET, PILES, and BRIDGE PROJECT(GLF3-CPPJK06-S01) của PTSC M&C. Dự kiến hoàn tất bàn giao tháng 7/2022.
Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content

Đạt chứng chỉ API Spec 2B, chứng chỉ ISO 14001:2004, và OHSAS 18001:2007

Chứng chỉ API Spec 2B số 2B- 0148 do API chứng nhận, chứng chỉ ISO 14001:2004 số THA 000619 do Bureau Veritas chứng nhận, OHSAS 18001:2007 số VN.3014342 do Bureau Veritas chứng nhận.

Đạt chứng chỉ API Spec 2B, chứng chỉ ISO 14001:2004, và OHSAS 18001:2007

Tháng 02/2013

Sản xuất và bàn giao 4.000 tấn ống cho Dự án Bạch Hổ

Sản xuất và bàn giao 4.000 tấn ống cho Dự án Bạch Hổ

Tháng 08 / 2014

Sản xuất và bàn giao 47.000 tấn cho dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 Giai đoạn 1.

Sản xuất và bàn giao 47.000 tấn cho dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 Giai đoạn 1.

Tháng 02 / 2015

Sản xuất và bàn giao 765 tấn cho dự án Giant Wheel

Sản xuất và bàn giao 765 tấn cho dự án Giant Wheel

Tháng 05 / 2016

Edit Content

Sản xuất và bàn giao 257 tấn cho dự án P11-P14

Sản xuất và bàn giao 257 tấn cho dự án P11-P14

Tháng 12 / 2016

Đạt Chứng chỉ ISO 9001:2015

Chứng chỉ ISO 9001:2015, do API cấp

Đạt Chứng chỉ ISO 9001:2015

Tháng 11/2017

Sản xuất 25 tấn ống chảy thử dự án Lô B Ô Môn.

Sản xuất 25 tấn ống chảy thử dự án Lô B Ô Môn.

Tháng 06/2018

Sản xuất và bàn giao 601 tấn cho dự án HANSOL xuất sang Mỹ

Sản xuất và bàn giao 601 tấn cho dự án HANSOL xuất sang Mỹ

Tháng 03 / 2019

Edit Content

Sản xuất và bàn giao 47.108 tấn cho Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 Giai đoạn 2.

Sản xuất và bàn giao 47.108 tấn cho Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 Giai đoạn 2.

Tháng 05/2020

Đạt chứng chỉ ISO 45001:2018

Chứng chỉ ISO 45001:2018, số VN007692 do Bureau Veritas chứng nhận.

Đạt chứng chỉ ISO 45001:2018

Tháng 01/2021

Đạt chứng chỉ ISO 45001:2018

Chứng chỉ ISO 45001:2018, số VN007692 do Bureau Veritas chứng nhận.

Đạt chứng chỉ ISO 45001:2018

Tháng 01/2021

Sản xuất bàn giao 1.079 tấn cho Dự án Thi công Đường ống Dẫn khí LNG Thị Vải – Phú Mỹ.

Sản xuất bàn giao 1.079 tấn cho Dự án Thi công Đường ống Dẫn khí LNG Thị Vải – Phú Mỹ.

Tháng 04/2021

Edit Content

Sản xuất 1363,32 tấn cho dự án SHWE Phase 3 Development Project của PTSC M&C. Dự kiến hoàn tất bàn giao 3/2022.

Sản xuất 1363,32 tấn cho dự án SHWE Phase 3 Development Project của PTSC M&C. Dự kiến hoàn tất bàn giao 3/2022.

Tháng 11/2021

Đã hoàn thành sản xuất và bàn giao 98,35 tấn ống chống cho dự án Gallaf Batch 3- GE CPP JACKET, PILES, and BRIDGE PROJECT(GLF3-CPPJK06-S08) của PTSC M&C

Đã hoàn thành sản xuất và bàn giao 98,35 tấn ống chống cho dự án Gallaf Batch 3- GE CPP JACKET, PILES, and BRIDGE PROJECT(GLF3-CPPJK06-S08) của PTSC M&C

Tháng 01 / 2022

Sản xuất 298,94 tấn ống cho dự án Gallaf Batch 3- GE CPP JACKET, PILES, and BRIDGE PROJECT(GLF3-CPPJK06-S01) của PTSC M&C. Dự kiến hoàn tất bàn giao tháng 7/2022

Sản xuất 298,94 tấn ống cho dự án Gallaf Batch 3- GE CPP JACKET, PILES, and BRIDGE PROJECT(GLF3-CPPJK06-S01) của PTSC M&C. Dự kiến hoàn tất bàn giao tháng 7/2022

Tháng 02 / 2022

Tầm nhìn và sứ mệnh

viTiếng Việt