Đạt chứng chỉ API Spec 2B, chứng chỉ ISO 14001:2004, và OHSAS 18001:2007

Chứng chỉ API Spec 2B số 2B- 0148 do API chứng nhận, chứng chỉ ISO 14001:2004 số THA 000619 do Bureau Veritas chứng nhận, OHSAS 18001:2007 số VN.3014342 do Bureau Veritas chứng nhận.

Đạt chứng chỉ API Spec 2B, chứng chỉ ISO 14001:2004, và OHSAS 18001:2007

Tháng 02/2013

Sản xuất và bàn giao 4.000 tấn ống cho Dự án Bạch Hổ

Sản xuất và bàn giao 4.000 tấn ống cho Dự án Bạch Hổ

Tháng 08 / 2014

Sản xuất và bàn giao 47.000 tấn cho dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 Giai đoạn 1.

Sản xuất và bàn giao 47.000 tấn cho dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 Giai đoạn 1.

Tháng 02 / 2015

Sản xuất và bàn giao 765 tấn cho dự án Giant Wheel

Sản xuất và bàn giao 765 tấn cho dự án Giant Wheel

Tháng 05 / 2016

viTiếng Việt