Thành lập PV PIPE

Thành lập PV PIPE

Tháng 04/ 2010

Đạt chứng chỉ ISO 9001:2008 số CLK-Q-1613 do HSB chứng nhận

Số CLK-Q-1613 do HSB chứng nhận

Đạt chứng chỉ ISO 9001:2008 số CLK-Q-1613 do HSB chứng nhận

Tháng 09 / 2010

Xây dựng Nhà máy chế tạo ống thép tại Tiền Giang

Tổng diện tích nhà máy: 22,9 Ha, trong đó khu Nhà máy ống: 4,2 Ha và cảng 1.000 DWT.

Xây dựng Nhà máy chế tạo ống thép tại Tiền Giang

Tháng 10 / 2010

Đạt chứng chỉ API Spec Q1, chứng chỉ ISO/TS 2900 và chứng chỉ API Spec 5L

Chứng chỉ API Spec Q1 số Q1- 1487, Chứng chỉ ISO/TS 29001 số 1376, và Chứng chỉ API Spec 5L số 5L-0911

Đạt chứng chỉ API Spec Q1, chứng chỉ ISO/TS 2900 và chứng chỉ API Spec 5L

Tháng 03/2012

viTiếng Việt