Sản xuất và bàn giao 47.108 tấn cho Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 Giai đoạn 2.

Sản xuất và bàn giao 47.108 tấn cho Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 Giai đoạn 2.

Tháng 05/2020

Đạt chứng chỉ ISO 45001:2018

Chứng chỉ ISO 45001:2018, số VN007692 do Bureau Veritas chứng nhận.

Đạt chứng chỉ ISO 45001:2018

Tháng 01/2021

Đạt chứng chỉ ISO 45001:2018

Chứng chỉ ISO 45001:2018, số VN007692 do Bureau Veritas chứng nhận.

Đạt chứng chỉ ISO 45001:2018

Tháng 01/2021

Sản xuất bàn giao 1.079 tấn cho Dự án Thi công Đường ống Dẫn khí LNG Thị Vải – Phú Mỹ.

Sản xuất bàn giao 1.079 tấn cho Dự án Thi công Đường ống Dẫn khí LNG Thị Vải – Phú Mỹ.

Tháng 04/2021

viTiếng Việt