Công ty Cổ phần sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam công bố thông tin môi trường đợt 1 năm 2023

Công ty Cổ phần sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PVPIPE) là đơn vị thành viên của Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP(PV GAS) có trụ sở tại Khu Công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.


Công ty Cổ phần sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam đã thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đợt 01 năm 2023 tại Công ty theo Quyết định ĐTM được phê duyệt, nay thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều  102Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 như sau:

I.                  Thờigian lấy mẫu: 14/3/2023

II.               Nội  dung quan trắc môi trường (QTMT) đợt 1/2023:

      Quan trắc nước thải sản xuất tại hố thu gom trước xử lý, Nước thải sinh hoạt tại hố thu gom trước xử lý, Nước thải sau xử lý và nước thải tại điểm tiếp nhận trước khi thải ra nguồn tiếp nhận

III.            Đánh giá kết quả Quan trắc môi trường đợt 1/2023

      Chất lượng nước đạt tiêu chuẩn Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT.

 Kết quả quan trắc (File đính kèm):

[Link] Ket qua Quan trac Moi truong Quy 1 2023.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt