Cơ Cấu Tổ Chức

Hội đồng quản trị

Ông: Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông: Lê Hồng Hải

Thành viên Hội đồng quản trị Kiêm Giám đốc Công ty

Ông: Nguyễn Công Luận

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông: Lê Quyết Thắng

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông: Nguyễn Quyết Thắng

Thành viên Hội đồng quản trị

Ban Giám Đốc

Ông: Lê Hồng Hải

Thành viên Hội đồng quản trị Kiêm Giám đốc Công ty

Nhân Lực

Một trong những yếu tố cốt lõi để đi đến thành công là con người​ Với định hướng phát triển bền vững dựa trên nguồn nhân lực chất lượng cao. PV PIPE luôn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc thuận lợi, bình đẳng và năng động. Song song với việc tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp, chúng tôi thường xuyên thực hiện các chương trình đào tạo trong và ngoài nước nhằm giúp người lao động nâng cao trình độ, tay nghề và bắt kịp xu thế phát triển.

Sơ Đồ Tổ Chức

viTiếng Việt