Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khởi động chuỗi dự án Lô B - Ô Môn

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khởi động chuỗi dự án Lô B - Ô Môn

PV Gas đón nhận danh hiệu Anh Hùng Lao động

PV Gas đón nhận danh hiệu Anh Hùng Lao động

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với PV GAS về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với PV GAS về sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016