Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Công ty CP sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam (PV PIPE) và HUSTEEL Co., LTD

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Công ty CP sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam (PV PIPE) và HUSTEEL Co., LTD

Công ty PVPIPE thông báo tuyển dụng Kỹ sư, nhân viên kỹ thuật số lượng lớn

Công ty PVPIPE thông báo tuyển dụng Kỹ sư, nhân viên kỹ thuật số lượng lớn

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

PV PIPE tổ chức thành công chương trình “Team building”

PV PIPE tổ chức thành công chương trình “Team building”

Hội thảo sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm sản xuất Dự án Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1

Hội thảo sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm sản xuất Dự án Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1

Công ty PV PIPE tổ chức buổi lễ phát động phong trào 5S

Công ty PV PIPE tổ chức buổi lễ phát động phong trào 5S

Công ty PV PIPE khánh thành Công trình Nhà lưu trú CBCNV.

Công ty PV PIPE khánh thành Công trình Nhà lưu trú CBCNV.

PV PIPE tổ chức Hội thảo rút kinh nghiệm đánh giá tái cấp chứng chỉ API lần 2

PV PIPE tổ chức Hội thảo rút kinh nghiệm đánh giá tái cấp chứng chỉ API lần 2