THƯ MỜI QUAN TÂM: Về việc cho thuê xe đầu kéo container và rơ mooc

THƯ MỜI QUAN TÂM: Về việc cho thuê xe đầu kéo container và rơ mooc

THƯ MỜI QUAN TÂM: Lựa chọn nhà thầu thuê mái nhà xưởng lắp đặt  điện năng lượng mặt trời áp mái

THƯ MỜI QUAN TÂM: Lựa chọn nhà thầu thuê mái nhà xưởng lắp đặt điện năng lượng mặt trời áp mái

Tuyển dụng Chuyên viên Nhân sự - Hành chính: 02 chuyên viên

Tuyển dụng Chuyên viên Nhân sự - Hành chính: 02 chuyên viên

PV GAS ký kết các hợp đồng thuộc dự án “Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2” điều chỉnh, “Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt”

PV GAS ký kết các hợp đồng thuộc dự án “Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2” điều chỉnh, “Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt”

Công ty PVPIPE thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tài chính Kế toán

Công ty PVPIPE thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tài chính Kế toán

Lãnh đạo PVGAS đến thăm và chúc Tết CBCNV Công ty PVPIPE

Lãnh đạo PVGAS đến thăm và chúc Tết CBCNV Công ty PVPIPE

PV PIPE tổ chức thành công Hội nghị người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

PV PIPE tổ chức thành công Hội nghị người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Công ty CP sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam (PV PIPE) và HUSTEEL Co., LTD

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Công ty CP sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam (PV PIPE) và HUSTEEL Co., LTD