Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN:

" Với công nghệ hiện đại, hệ thống quản lý hoàn thiện, chiến lược phát triển con người làm then chốt, cùng tâm thế không ngại cạnh tranh, PV PIPE hướng tới mục tiêu trở thành nhà sản xuất ống thép hàng đầu trong khu vực và trên thế giới cho ngành công nghiệp Dầu khí."

SỨ MỆNH

Đối tác - Dự án