HỆ THỐNG QUẢN LÝ
Chất lượng

 QA – Hệ thống quản lý chất lượng của PV PIPE được tiến hành theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, API Q1 giúp cho Công ty xây dựng các quy trình chuẩn, các hướng dẫn công việc, ngăn ngừa - khắc phục, giảm thiểu rủi ro, tăng năng suất và hiệu quả công việc.

 

 QC – Tất cả các công đoạn sản xuất tuân thủ yêu cầu nghiêm ngặt của tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm API Spec 5L và API Spec 2B phiên bản mới nhất bao gồm các tiến trình sản xuất, kiểm tra cơ hóa tính, kiểm tra không phá hủy... Tất cả các thiết bị được kiểm định định kì bằng các thiết bị, dụng cụ đặc biệt để chứng minh cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn của Công ty.

Đối tác - Dự án