HỆ THỐNG QUẢN LÝ
AT-SK-MT

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AT-SK-MT

Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PV PIPE) là thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Hiện tại Công ty đang triển khai đầu tư xây dựng “Nhà máy Chế tạo Ống thép Dầu khí” tại Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài Rạp –  tỉnh Tiền Giang. Đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam và là nhà máy hiện đại lớn nhất khu vực Đông Nam Á với công suất thiết kế 100.000 tấn/năm/ca trên diện tích 22.9ha, tổng số vốn đầu tư nhà máy lên đến 2.175 tỷ đồng. Sản phẩm ống thép của nhà máy có đường kính từ 16 inch – 30 inch, dầy từ 6.4mm – 35mm mác thép X60-X80 được sản xuất trên dây truyền công nghệ 3- Roll Bending đạt tiêu chuẩn API5L phiên bản 44th mới  nhất cung cấp cho ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam cũng như xuất khẩu Quốc tế.

Xuất phát từ những đặc điểm rủi ro và nhận thức được tầm quan trọng về an toàn, lãnh đạo PV PIPE đã xác định: đảm bảo an toàn là điều kiện quyết định cho sự tồn tại và uy tín của PV PIPE.

PV PIPE luôn nhận thức được rằng An toàn là vấn đề sống còn của toàn bộ các hoạt động SXKD. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu đi vào vận hành, PV PIPE đã chủ động áp dụng các tiêu chuẩn quản lý về an toàn.

Năm 2012, PV PIPE quyết định xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe – Môi trường  theo tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004. PV PIPE đã ban hành Chính sách An toàn - Sức khoẻ - Môi truờng với mục tiêu là “Nhằm giảm thiểu các rủi ro, phòng tránh các thương tổn và bệnh tật cũng như ngăn ngừa ô nhiễm môi trường”. 

 

 

Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe - Môi trường của PV PIPE được phát triển trên nền tảng của các Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001:2007, ISO14001:2004, đồng thời đã được các chuyên gia hàng đầu của PV PIPE về Hệ thống quản lý tiến hành tích hợp và triển khai thành hệ thống các tài liệu chuẩn mực, thông dụng và phù hợp với điều kiện sản suất kinh doanh của PV PIPE. Hệ thống quản lý AT-SK-MT của PV PIPE gồm các văn bản chính như sau:

- Chính sách AT-SK-MT

- Sổ tay AT-SK-MT

- Đánh giá rủi ro 

- Tuân thủ luật pháp

- Ứng phó tình huống khẩn cấp

- Đào tạo huấn luyện

- Kiểm soát tài liệu và hồ sơ

- Kiểm tra an toàn và đánh giá hệ thống quản lý

- Điều tra tai nạn sự cố và Khắc phục phòng ngừa

- Theo dõi, đo lường, phân tích và cải tiến

- Xem xét của lãnh đạo

Để triển khai áp dụng và duy trì hệ thống quản lý AT-SK-MT, PV PIPE đã ban hành chính sách An toàn – Sức khỏe – Môi trường, xây dựng mục tiêu an toàn hàng năm, xây dựng và ban hành qui trình kiểm soát các hoạt động như đánh giá rủi ro, kiểm tra an toàn, giám sát an toàn, đào tạo huấn luyện, … Các qui trình này thường xuyên được rà soát, cập nhật cho phù hợp với sự thay đổi.

Một phần nhờ áp dụng thành công và duy trì Hệ thống quản lý AT-SK-MT, PV PIPE đã bảo đảm an ninh, an toàn, PCCC và đã vận hành liên tục, an toàn, hiệu quả. 

Đối tác - Dự án